Covid-19 maatregelen

Er zullen extra hygiënische maatregelen genomen worden tegen het coronavirus.

Deze rischtlijnen zijn opgesteld door de Belgische Vereniging voor Gespecialiseerde Voetverzorgers en volgens de COVID-19 procedures voor podologen goedgekeurd door Sciensano.

Wat betekent dit voor u als klant ?

  • Probeer zoveel mogelijk 1,5m afstand te bewaren.
  • Je wordt gevraagd een mondmasker te dragen bij het betreden van de praktijk en dit gedurende de ganse behandeling aan te houden. Indien je zelf geen mondmasker hebt wordt er een chirurgisch mondmasker voorzien.
  • Bij binnenkomen van de behandelruimte wordt je gevraagd de handen te ontsmetten met alcoholgel die voorzien is.
  • Indien je met twee bent of heb je een begeleider bij, wordt er gevraagd om in de auto te wachten. Met twee tegelijk binnen is niet toegelaten.
  • Respecteer het uur van afspraak.
  • Als je symptomen hebt van Covid-19 (hoesten, koorts,…) verplaats je zo snel mogelijk je afspraak.
  • Breng gepast geld mee.

Welke maatregelen neem ik als voetverzorgster ?

Voor de intrede van corona droeg ik al beschermend materiaal zoals handschoenen, mondmasker en beschermende werkschort en paste ik de nodige handhygiëne toe (handen wassen + ontsmetten met alcoholgel).

Het gebruikte materiaal zoals instrumenten werd altijd al ontsmet en gesteriliseerd. Deze maatregelen blijven behouden.

Bovenop de standaardhygiëne zal ik de hele tijd zowel voor als tijdens als na de behandeling mijn mondmasker dragen, en tijdens de behandeling draag ik een gelaatscherm.

Gelieve als cliënt ook bovenstaande richtlijnen te respecteren.
Tussen de behandelingen door zal extra tijd voorzien worden om de hygiënemaatregelen te kunnen naleven zoals ontsmetten van alle oppervlakken waarmee de cliënt in aanraking is geweest zoals behandelstoel, trap, deur,…

Het zal van ons beiden wat aanpassing vragen maar enkel en alleen zo kunnen we elkaar garanderen om uw voetverzorging op een veilige manier  te laten verlopen!


Ik hoop u snel te mogen leren kennen!

© copyright - Sieflexx -  2020

Privacy policy | Behandelingen | Tarieven | Contact